Mottak av betong

Retningslinjer for mottak av betong.

For at vi kan ta imot betongen må vi være sikre på at betongen er ren. Det vil si at den ikke skal inneholde maling, eller fugemasse, og at betong og eventuell murpuss ikke skal inneholde forurensinger. Dokumentasjon fra avfallsprodusenten på at betongen ikke inneholder forurensinger, må foreligge før massene blir sluppet inn på anlegget. 

Vi kan ta på oss oppdrag med å teste disse massene. Basiskaraktersering skal da fylles ut når betongen kommer inn. Kontakt oss for skjema eller last det ned her:

https://www.nffa.no/veiledningsmateriell/basiskarakterisering-og-mottakskontroll/