Molde Pukkverk

Molde Pukkverk holder til i Årødalen i Molde. Her produseres ulike fraksjoner stein og vi har deponi for fyllmasse fra anleggsvirksomhet i området.

Molde Pukkverk har godkjent deponi for returasfalt og returbetong. 
NB! Ta kontakt med oss før du skal levere betong, dette er fordi det kan inneholde farlig avfall og det tar vi ikke imot. 

Årlig produserer vi ca. 120.000 tonn og mottar i tillegg ca. 40.000 tonn fyllmasse.

Våre åpningstider er 7.30 - 15.30 mandag til fredag.

Om Molde Pukkverk

Molde Pukkverk AS ble etablert i 1978 i Stokkavelta, Årødalen i Molde kommune. Molde Pukkverk produserer ulike fraksjoner stein og har deponi for fyllmasse fra anleggsvirksomhet i området. Vi mottar også asfalt og betong. Men betong må godkjennes før vi kan ta imot dette da dette kan inneholde farlig avfall.