Molde Pukkverk

Molde Pukkverk holder til i Årødalen i Molde. Her produseres ulike fraksjoner stein og vi har deponi for fyllmasse fra anleggsvirksomhet i området.

Molde Pukkverk har godkjent deponi for returasfalt og returbetong.

Årlig produserer vi ca. 120.000 tonn og mottar i tillegg ca. 40.000 tonn fyllmasse.

Våre åpningstider er 7.30 - 15.30 mandag til fredag.

Fakta om Molde Pukkverk

Molde Pukkverk AS ble etablert i 1978 i Stokkavelta, Årødalen i Molde kommune. Molde Pukkverk produserer ulike fraksjoner stein og har deponi for fyllmasse fra anleggsvirksomhet i området. Vi mottar også asfalt og betong.