Masserapport

"Hvor mye masser har jeg kjøpt?"

Dere kan til enhver anledning kontakte oss for spesifisert mengderapport til periode eller prosjekt som måtte ønske dere.

Om ønskelig så kan dere også motta fast mnd rapporter pr epost.

 

Kontakt oss her.