Våre containere

5m3, 8m3. 10m3, 22m3, 35m3, 40m3

Våre avfalls fraksjoner

 • Blandet avfall til sortering
 • Rent trevirke (spiker og maling er ok)
 • Kildesortert papir
 • Kvist og hageavfall
 • Kalkslurry
 • Kildesortert papp (kun tørr)
 • Usortert papp
 • Sortert plastfolie
 • Landbruksplast
 • Oppdrettsplast
 • Annen plast
 • Dekk (Dette er en tillegskostnad)
 • EE avfall
 • Gips 
 • Glass sortert rent
 • Isopor
 • Jern

Ved farlig avfall, ta gjerne kontakt sik at vi kan hjelpe deg videre.

Molde Pukkverk tar også inn:

 • Asfalt
 • Rene fyllmasser med og uten røtter
 • Stein

Se gjerne Molde Pukkverks produkt og tjenester her.

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse og miljøfarlige stoffer. Her er noen eksempler på farlig avfall

Asbest

Avfall med ftalater

Avfall med PCB

Vinduer som inneholder P.C.B eller klorparafin er farlig avfall. 
Vinduer uten P.C.B eller klorparafin er restavfall.

Maling, lim og lakk.

Spilloljer og oljefilter.

Kontakt oss gjerne direkte for mer informasjon.

Trevirke

Spiker og malt trevirke godkjennes som rent trevirke. Trykkimpegnert trevirke må sorteres ut, da det er en annen fraksjon. Sponplater skal kastes som restavfall, samt store tretromler blir for stor til å kverne til flis, og går derfor som restavfall. Også kompaktdører går ikke som rent trevirke.

Våre oppgaver

Våre hovedoppgaver er å ta i mot avfall fra utleide containere som både bedrifter og private kan leie, men vi tar også imot avfall direkte til anlegget. Her blir avfallet sortert og sendt til korrekte mottakere.

Om du har noen spørsmål, ring gjerne "Anita på vekta" direkte for en prat på tlf: 71 21 30 30

Sortert avfall til energigjenvinning

For våre kunder som ferdigsorterer avfallet før det kommer til vårt anlegg, må gå igjennom listen som vi har fått utlevert fra forbrenneriet for hva avfallet ikke må inneholde.

 

Hva skal ikke inn i «sortert restavfall til energiforbrenning»

 • Farlig avfall
 • Kjemikalier, løsningsmidler, lysrør, kvikksølvtermometer etc.
 • Avfall fra sykehus og veterinærer
 • Elektronikkprodukter
 • Tv apparater, radioapparater, pc, mobiltelefoner, kaffemaskiner, hårtørkere, husholdningsmaskiner etc.
 • Gummidekk
 • Avfall som inneholder store deler med metall eller annet ikke brennbart
 • Jern og rest møbler, badekar, oljefat, sykler, vaier, metallskrot, møbler, isolering etc.
 • PVC
 • Sandblåsesand
 • Gulvmatter, dusj forheng, avløpsrør mm.
 • Bånd lengre enn 2 meter
 • Sagspon, pulver og dampende avfall
 • Carfluff eller SLF
 • Rester fra skroting av biler.
 • Grovere park og trådgårdsavfall
 • Store tre stubber, lange trådgrener etc.
 • Rullet, pakket og presset material, spoler
 • Takpapp, rullede matter, bygg plast ruller, tomhylser.
 • Enheter større enn 0,5 * 0,5 * 1,0 m for massivt avfall gjelder 0,2 * 0,2 * 0,5 m.
 • Bløtt avfall maks 40% vann innhold. 

Kontakt oss gjerne direkte om det skal være noen flere spørsmål.

 

Levering av vinduer

Vinduer med PCB er farlig avfall. Det kan spores / leses på den tynne aluminiums lista på ruten. Ruter som ikke inneholder PCB eller klorparafiner er å betrakte som restavfall.
Det var normalt produsert fra 66-76 og noen produserte det helt opp til 1982.