Våre containere

Nå når solen har tatt tak og smeltet all snøen rundt containerne , skal vi ta bilder så dere selv kan se hvilke container typer vi har. Ring meg for spørsmål til den tid. 

(Ps  I 90 % av tilfellene er det klassisk 10m3 som blir brukt)

Våre avfalls fraksjoner

 • Blandet avfall til sortering
 • Rent trevirke (spiker og maling er ok)
 • Kildesortert papir
 • Kvist og hageavfall
 • Kalkslurry
 • Kildesortert papp (kun tørr)
 • Usortert papp
 • Sortert plastfolie
 • Landbruksplast
 • Oppdrettsplast
 • Annen plast
 • Dekk (Dette er en tillegskostnad)
 • EE avfall
 • Gips (OK at den er våt)
 • Glass sortert rent
 • Isopor
 • Jern

Ved farlig avfall, ta gjerne kontakt sik at vi kan hjelpe deg videre.

Molde Pukkverk tar også inn:

 • Asfalt
 • Rene fyllmasser med og uten røtter
 • Stein

Se gjerne Molde Pukkverks produkt og tjenester her.

Farlig avfall

Vinduer
Vinduer som inneholder P.C.B eller klorparafin er farlig avfall. Kontakt oss direkte slik at vi kan hjelpe deg med hva som skal gjøres med vinduene.
P.C.B  var produsert mest fra 1965-1976, men noen produserte helt til 1982 i utlandet.
Klorparafin var produsert fra 1975 til 1990. Les av på en tynn aluminiumslis inne i ruten.
Vinduer uten P.C.B eller klorparafin er restavfall.

Maling, lim og lakk som er herdet er restavfall.

Oljefilter er farlig avfall.

Kontakt oss gjerne direkte for mer informasjon.

Trevirke

Spiker og malt trevirke godkjennes som rent trevirke. Trykkimpegnert trevirke må sorteres ut, da det er en annen fraksjon. Sponplater skal kastes som restavfall, samt store tretromler blir for stor til å kverne til flis, og går derfor som restavfall. Også kompaktdører går ikke som rent trevirke.

Våre oppgaver

Våre hovedoppgaver er å ta i mot avfall fra utleide containere som både bedrifter og private kan leie, men vi tar også imot avfall direkte til anlegget. Her blir avfallet sortert og sendt til korrekte mottakere.

Om du har noen spørsmål, ring gjerne "Anita på vekta" direkte for en prat på tlf: 71 21 30 30

Sortert avfall til energigjenvinning

For våre kunder som ferdigsorterer avfallet før det kommer til vårt anlegg, må gå igjennom listen som vi har fått utlevert fra forbrenneriet for hva avfallet ikke må inneholde.

Om det blir litt vanskelig å lese, så send oss gjerne en mail, så skal vi sende det i originalt pdf fil.

 

 

Hva skal ikke inn i «sortert restavfall til energiforbrenning»

 

 

 • Farlig avfall
  • Kjemikalier, løsningsmidler, lysrør, kvikksølvtermometer etc.
  • Avfall fra sykehus og veterinærer
  • Elektronikkprodukter
   • Tv apparater, radioapparater, pc, mobiltelefoner, kaffemaskiner, hårtørkere, husholdningsmaskiner etc.
   • Gummidekk
   • Avfall som inneholder store deler med metall eller annet ikke brennbart
    • Jern og rest møbler, badekar, oljefat, sykler, vaier, metallskrot, møbler, isolering etc.
    • PVC
    • Sandblåsesand
     • Gulvmatter, dusj forheng, avløpsrør mm.
     • Bånd lengre enn 2 meter
     • Sagspon, pulver og dampende avfall
     • Carfluff eller SLF
      • Rester fra skroting av biler.
      • Grovere park og trådgårdsavfall
       • Store tre stubber, lange trådgrener etc.
       • Rullet, pakket og presset material, spoler
        • Takpapp, rullede matter, bygg plast ruller, tomhylser.
        • Enheter større enn 0,5 * 0,5 * 1,0 m for massivt avfall gjelder 0,2 * 0,2 * 0,5 m.
        • Bløtt avfall maks 40% vann innhold.

 

 

Kontakt oss gjerne direkte om det skal være noen flere spørsmål.

 

 

Kontakt oss gjerne direkte om det skal være noen flere spørsmål.

 

Hva skal ikke inn i «sortert restavfall til energi forbrenning»


Levering av vinduer

Vinduer med PCB er farlig avfall. Det kan spores / leses på den tynne aluminiums lista på ruten. Ruter som ikke inneholder PCB eller klirparafiner er å betrakte som restavfall.
Det var normalt produsert fra 66-76 og noen produserte det helt opp til 1982.